Fokkersvereniging Ouessantschapen F.O.S.

 
 

De fokkersvereniging (de FOS genoemd) is opgericht in 1987. In 1994 kreeg de vereniging de erkenning van de Franse moederorganisatie, de G.E.M.O., die nodig was om een eigen stamboek te mogen voeren in Nederland.

 

Tweemaal per jaar worden er bespreekdagen georganiseerd door het bestuur waar de fokkers hun schapen kunnen laten keuren door de keurmeesters. En eenmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Het is een "kleine" vereniging met zo'n 400 leden.

 

Doelstelling van de vereniging is voornamelijk het instandhouden van het ras door het hanteren van de raseigenschappen zoals de moederorganisatie de G.E.M.O. (te Frankrijk) ze voorgeschreven heeft.

Op een bespreekdag worden enkel keuringsadviezen opgesteld door de keurmeesters en wordt er niet gewerkt met een puntentelling wat wedijver onder de fokkers voorkomt en zorgt voor een gemoedelijke sfeer tijdens deze dagen. 

Voordat de schapen op een keuring worden toegelaten worden ze vooraf medisch onderzocht door een dierenarts ter plaatse. Vervolgens wordt het dier door de keurmeesters gewogen en gemeten (hoort als handeling bij de keuring die daarna volgt). Later worden de dieren per klasse beoordeelt door 2 soms 3 keurmeesters. Na het dier te hebben bekeken bespreken de keurmeesters hun bevindingen met elkaar. Vervolgens wordt er een beoordeling gegeven met een keuringsadvies voor in de toekomst aan de fokker van het besproken dier.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de eigen dieren te laten keuren aan huis. Daar komen wel kosten bij kijken. 

(Komen de dieren op een bespreekdag dan dienen ze ingeent te zijn tegen Q-koorts!).

 

Driemaal per jaar wordt er een clubblad uitgebracht; Bulletin d' Ouessant. Dit bulletin is naast de papierenversie ook digitaal beschikbaar op de website.

Zoals elke vereniging beschikt de FOS over een huishoudelijk reglement. In het reglement staan de regels betreffende de fokadviezen, de keuringsbijeenkomsten, de opstelling van het bestuur, enzovoort.

Verder wordt er een agenda bijgehouden waarin de aktiviteiten worden meegedeeld zoals de jaarvergadering en de bespreekdagen. 

Een apart topic betreft de raseigenschappen welke uitgebreid behandeld worden, waar tevens de geschiedenis van het ras uitgebreid aan bod komt, er uitleg gegeven wordt over de verschillende vachtkleuren evenals de verschillende soorten types die er bestaan onder de Ouessants.

Een uitgebreid stuk is er opgesteld betreffende de verzorging, de voeding, het scheren, het kappen van de hoefjes, de huisvesting, over de geboorte en de dood van een dier en hoe daarnaar te handelen.

En tenslotte wordt de wettelijke regelgeving betreffen het houden van (hobby) dieren uitgelegd. Aan de orde komt o.a. het hanteren van een bedrijfsregister, het aan- en verkopen van dieren, regels betreffende het vervoeren van de dieren, wetgeving betreffende de import en export van schapen, de mogelijkheid tot het leasen van een ram en het fokreglement.

 

Zeker een vereniging om op te zoeken op het internet, ze leveren een bijdrage aan het instandhouden van het Ouessantras en tevens spant de vereniging zich in ten behoeve van de eigenaars, fokkers en aankomende fokkers. Ze geeft voorlichting en kan betrouwbare adressen verschaffen van fokkers die schapen te koop hebben. Tevens neemt het secretariaat veel wettelijke handelingen van u over wanneer u lid wordt en besluit uw dieren te registreren bij de FOS. Zo beheert het secretariaat o.a. de aankoop van oormerken en maagbolussen die voor het Ouessantras kleiner zijn dan voor de andere (grotere) schapenrassen en houden ze voor u contact met het ministerie betreffende bijvoorbeeld het aangeven van de geboorte of het sterven van een dier. 

 

U kunt de FOS vinden op: www.ouessant.nl/

 
 

Het lidmaatschap:

 

Aan het lidmaatschap van de F.O.S. zijn de volgende kosten verbonden.keurmeestersInschrijfgeld € 6,80

Contributie per jaar, inclusief een vaste bijdrage registratiekosten stamboekorganisatie € 38,50

Als lid van de F.O.S. krijgt U 20 % korting op een abonnement op “Het Schaap”. Dit wordt geregeld via 

het aanmeldingsformulier. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend  verstuurd worden naar:

Ledenadministratie F.O.S.
p/a Fortmonderweg 6,
8121 SK Olst.

 

Contact

Imkerij van-de-baanhoek Baanhoek 435
3361GH
Sliedrecht

imkerij.435@van-de-baanhoek.nl of uege21li@kpnmail