BIJEN-websites:

 

www.deimkerijvanholland.nl/

bijen.startpagina.nl/

www.beeolocal.com/ (Bijenwebsite waar lokale imkers te vinden zijn)

www.bijenhotels.nl/ (zelf maken van bijenhotels)

www.bijenhelpdesk.nl

dordrecht.bijenhouders.nl/ (Bijenvereniging te Dordrecht)

www.verenigingvancarnicaimkers.nl/

www.schiercarnica.nl/

www.buckfastameland.nl/

www.buckfast.org.uk/index.php (website van Buckfast abbey)

www.buckfastbevruchtingsstation.nl/ (Stichting Nederlandse Buckfastteelt)

www.gdeb.eu/ (Homepage van de Europese Buckfastimkers)

dehoven.wordpress.com/ (Buckfast teeltgroep de Hoven)

www.scorpion-beneficial-organisms.com/

www.dewerkbij.nl/ (Alles voor de imker: materialen, bijenvoeding, uitvoerig informatie & gedegen advies te verkrijgen, mooie winkel ook in o.a. Rhenen)

www.denederlandsebijen.nl/ (Overzicht van de wilde bijen in NL)

www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid-2/Bijen/Over-Bijenwur.htm(Rijksuniversiteit van Wageningen)

www.imkerijdebiesbosch.nl/30149828 (Imkerij van meneer Brakkee, imker in de Biesbosch)

www.pollenonderzoek.nl/ (Studiegroep die zich bezighoud met het onderzoek naar pollen in honing)

aristabeeresearch.org/nl/varroa/ (Een nieuwe stichting die zich bezighoud met het telen van een varroa 'resistente' honingbij)

www.bijkersgilde.nl/

www.imkersnederland.nl/

www.beedeals.nl/

www.bestuivers.nl/

www.wildebijen.nl/ (Overzicht van in NL en Vlaanderen voorkomende solitaire en sociale bijen; Huib Koel)

imkershop.nl/

www.bijenhouders.nl/ (De Nederlandse Bijenhoudersvereniging)

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij in de breedste zin van het woord.

De vereniging zet zich in voor het:

  • behartigen van de belangen van imkers in het land
  • verlenen van service aan imkers (leden) en faciliteren van lokale afdelingen
  • verbeteren van de dracht (bijenvoedsel)
  • leveren van promotie voor de bijenhouderij,
  • bieden van een breed aanbod aan bijenhouderscursussen 

Daarnaast vertegenwoordigt ze bijenhouders naar de overheid en onderhoudt ze contacten met organisaties van bijenhouders in buurlanden. De NBV vertegenwoordigt ons land bij Apimondia, de internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen. 

Een website waar je per plaats kunt zoeken naar de dichtbijzijnde wonende imker (handig in verband met voorjaarshoning voor allergische mensen).

www.beeolocal.com/

 

 

Contact

Imkerij van-de-baanhoek Baanhoek 435
3361GH
Sliedrecht

imkerij.435@van-de-baanhoek.nl of uege21li@kpnmail