BIJEN-websites:

 

www.bijenhelpdesk.nl

dordrecht.bijenhouders.nl/ (Bijenvereniging te Dordrecht)

www.verenigingvancarnicaimkers.nl/

www.schiercarnica.nl/

www.buckfastameland.nl/

www.buckfast.org.uk/index.php (website van Buckfast abbey)

www.buckfastbevruchtingsstation.nl/ (Stichting Nederlandse Buckfastteelt)

www.gdeb.eu/ (Homepage van de Europese Buckfastimkers)

www.denederlandsebijen.nl/  

www.pollenonderzoek.nl/ (Studiegroep die zich bezighoud met het onderzoek naar pollen in honing)

aristabeeresearch.org/nl/varroa/ (Een nieuwe stichting die zich bezighoud met het telen van een varroa 'resistente' honingbij)

www.bijkersgilde.nl/

www.imkersnederland.nl/

www.beedeals.nl/

www.bestuivers.nl/

www.wildebijen.nl/ (Overzicht van in NL en Vlaanderen voorkomende solitaire en sociale bijen; Huib Koel) 

www.pestworldforkids.org (een website voor kinderen).


www.bijenhouders.nl/ :

De vereniging zet zich in voor het:

  • behartigen van de belangen van imkers in het land
  • verlenen van service aan imkers (leden) en faciliteren van lokale afdelingen
  • verbeteren van de dracht (bijenvoedsel)
  • leveren van promotie voor de bijenhouderij,
  • bieden van een breed aanbod aan bijenhouderscursussen 

Daarnaast vertegenwoordigt ze bijenhouders naar de overheid en onderhoudt ze contacten met organisaties van bijenhouders in buurlanden. De NBV vertegenwoordigt ons land bij Apimondia, de internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen. 

Overheidsite:

www.nvwa.nl/onderwerpen/bijen-en-hommels

Contact

imkerij van-de-baanhoek Raymond Coenraats
Baanhoek 435
3361GH Sliedrecht
06-48482478
uege21li@kpnmail.nl
imkerij.435@van-de-baanhoek.nl